Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

          

 

Նվիրատվություն
 
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ

 

Կանանց իրավունքների կենտրոնի (ԿԻԿ) ծառայությունները անվճար են և ուղղված են ընտանեկան բռնության դեպքերը բացահայտելու, ինչպես նաև ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և նրանց երեխաներին համապատասխան աջակցություն տրամադրելու վրա: 1997թ.-ից կազմակերպությունն իրականցնում է անվճար հեռախոսային վստահության ծառայություն` Ազգային Թեժ Գիծ, որը տրամադրում է անվճար հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և նրանց երեխաներին: Երբ հեռախոսային խորհրդատվությունը բավարար չէ իրենց օգնելու համար, կանայք և նրանց երեխաները հրավիրվում են Կանանց աջակցման և խորհրդատվական կենտրոն անհատական հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն, ինչպես նաև փաստաբանական աջակցություն և սոցիալական օգնություն ստանալու համար: Գաղտնիությունը առաջնային և կարևորագույն սկզբունքն է, որի համաձայն Ազգային Թեժ Գիծը և Կանանց աջակցման և խորհրդատվական կենտրոնը տրամադրում են իրենց ծառայությունները: 2002թ. և 2013թ. միջև ընկած ժամանակահատվածում ԿԻԿ-ը ունեցել Կանանց աջակցման և խորհրդատվական կենտրոն ոչ միայն Երևանում, այլ նաև 4 ամենախոշոր մարզերի մարզկենտրոններում (Վանաձոր, Գավառ, Իջևան, Ղափան) և Ճգնաժամային ապաստարան և ժամանակավոր կացարան ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և նրանց երեխաների համար: 2015 թվականից մինչև 2017թ. սկիզբը կազմակերպությունը ունեցել է 8 Ճգնաժամային կենտրոնների ցանց. մեկը Երևանում, իսկ մյուս 7 կենտրոնները` յոթ մարզային կենտրոններում (Աշտարակում, Արմավիրում, Գավառում, Գյումրիում, Եղեգնաձորում, Իջևանում, Վանաձորում):

Այժմ մեր կազմակերպությունը ունի 6 Ճգնաժամային կենտրոնների ցանց (կենտրոններից մեկը Երևանում է, իսկ մյուս 5 կենտրոնները գտնվում են խոշոր մարզային կենտրոններում` Գյումրիում, Վանաձորում, Եղեգնաձորում, Գավառում, Իջևանում), ինչպես նաև ուղղորդում է ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և նրանց երեխաներին Ճգնաժամային ապաստարան և ժամանակավոր կացարան: Վերջին 27 ամիսների ընթացքում ապաստարան է ուղղորդվել 95 կին և 130 երեխա:

ԿԻԿ-ի բոլոր ծառայությունները հիմք են հանդիսանում դեպքերի ուսամնիսիրության համար, ինչպես նաև Հայաստանում ընտանեկան բռնության մասշտաբը, տեսակները, աշխարագրությունը, պատճառները և հետևանքները ուսումնասիրելու և ԶԼՄ-ի միջոցով ջատագովման և լոբբինգի գործընթացում օգտագործելու համար:

 

Ազգային Թեժ Գիծ ծառայությունը տրամադրում է անվճար հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն, ինչպես նաև սոցիալական օգնություն: Ավելին, այս ծառայությունը ունի տեղեկատվական նշանակություն` Հայաստանում գոյություն ունեցող ընտանեկան բռնության վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար: Այն օգնում է հասկանալ Հայաստանում ընտանեկան բռնության պատճառները և առանձնահատկությունները և, համապատասխանաբար, իրագործել կանխարգելիչ և անվտանգության քայլեր այն հաղթահարելու և ընտանեկան բռնության զոհերին համապատասխան օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեպքերի մեծամասնությունը կրկնվող են` Ազգային թեժ գիծը ապահովում է շարունակական հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն: Առաջնային հոգեբանական խորհրդատվությունը տրամադրվում է զանգողին անկախ զանգի բնույթից: Երբ նա արդեն ճանաչվում է որպես ընտանեկան բռնության զոհ, ապա տրամադրվում է ծառայությունների ամբողջական շարք

 

Կանանց աջակցման և խորհրդատվական կենտրոն

Ելնելով տարբեր հանգամանքներից` լինում են դեպքեր, երբ Ազգային Թեժ Գծով խորհրդատվությունը բավարար չէ ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին ավելի արդյունավետ օգնություն տրամադրելու համար: Երբեմն իրավիճակը այնքան բարդ է, որ կանանց անհատական խորհրդատվություն տրամադրելը չափազանց կարևոր է: Այդ դեպքերում կանայք և նրանց երեխաները հրավիրվում են Կանանց աջակցման և խորհրդատվական կենտրոն անհատական հոգեբանական և իրավաբական խորհրդատվություն, ինչպես նաև փաստաբանական աջակցություն և սոցիալական օգնություն ստանալու համար: Համապարփակ մոտեցման շրջանակներում ԿԻԿ-ը ընտանեկան բռնությանը ենթարկված կանանց տրամադրում է խորհրդատվություն կանանց իրավունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտ դիմումների, հայցադիմումների, միջնորդությունների և առարկությունների կազմում: 

Կանանց աջակցման խումբ

Կանանց իրավունքների կենտրոնի հոգեբանները Կանանց աջակցման խումբ են վարում ընտանեկան բռնության ենթարկված այն կանանց համար, որոնք դիմել են Կենտրոնի ծառայություններին: Կանանց աջակցման խմբի հանդիպումների նպատակն է կանոնավոր տրամադրել խմբային հոգեբանական թերապիա, որը, հանդիսանալով հոգեբանական ինտերվենցիայի արդյունավետ ձև, նպաստում է ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց մոտ միայնակության, տագնապի, շփոթվածության զգացումներից ազատմանը, ինչպես նաև խթանում է ինքնագնահատականի բարձրացմանը և հոգեբանական հավասարակշռության վերականգնմանը: Հանդիպումներն անցկացվում են ‹‹Դու միայնակ չես›› և ‹‹Դա քո մեղքը չէ›› կարգախոսների ներքո և ուղղված են ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց մոտ հաճախ հանդիպող ‹‹զոհի սինդրոմ››-ի հաղթահարմանը: Հանդիպումների ավարտին խմբի մասնակիցները հնարավորություն են ունենում ուղղել իրենց հուզող իրավաբանական հարցերը Կենտրոնի իրավաբանին և ստանալ սպառիչ պատասխաններ: 2017թհունվարի 1-ից մինչև հուլիս 31-ը ընկած ժամանակահատվածում Կանանց աջակցման խումբը հանդիպել է 7 անգամ և ունեցել է 34 մասնակից: 

Երեխաների աջակցման խումբ

Մանկական աջակցման խումբը նախատեսվում է ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց երեխաների համար, ովքեր ականատես են եղել և/կամ ենթարկվել են ընտանեկան բռնությանԿազմակերպության հոգեբանները երեխաների հետ հանդիպումներն իրականցնում են դրական և ջերմ մթնոլորտում` կիրառելով մանկական հոգեթերապիայի մեթոդներ` հեքիաթաթերապիա, արտ-թերապիա, դրամա-թերապիա և այլն: Վերջիններս ուղղված են երեխաների մոտ վախերի, տագնապների, վարքային խանգարումների, հոգեբանական մեկուսացման և հոգեբանական այլ խնդիրների հաղթահարմանը2017թհունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում Երեխաների աջակցման խումբը հանդիպել է 3 անգամ և ունեցել է 16 մասնակից: 

Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am