Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

          

 

Նվիրատվություն
 
A. Hakobyan participated in the "Kensadzev" program (08.03.2005)

A. Hakobyan, a lawyer of the WRC, participated in the "Kensadzev" program on the "H2" TV channel.

 
"Fundraising group" training (17.02.2005)

Six members of the WRC participated in the "Fundraising group" training organized by the AAA NGO Training and Resource Center on February 17 and 18.

 
Meeting with the First Deputy Minister of Labor and Social Issues (03.02.2005)
Head of the WRC met with the First Deputy Minister of Labor and Social Issues.
 
"For survival" video film (31.01.2005)
"For survival" video film has been shooted (Armenian and English versions available).

 
A new booklet of the WRC (27.01.2005)
A new booklet of the WRC in Armenian and English has been published.
 
Anti-Trafficking Networks (21.01.2005)
Armenian and Caucasian Anti-Trafficking Networks of NGOs established in Yerevan.
 
Meeting of the Women’s Support Group took place (26.12.2004)

Nine women-victims of Domestic Violence participated in the meeting. The group watched “The music of the soul” video film and discussed ways of solving the problem of violence.

 
The WRC participated in the meeting organized by the Ombudsmen (10.12.2004)
The WRC participated in the meeting organized by the Ombudsmen of the Republic of Armenia on December 10, on the occasion of the International Day of Human Rights.
 
A meeting of representatives of regional NGOs (08.12.2004)
A meeting of representatives of regional NGOs dealing with women’s issues took place in Tbilisi on December 8-9.
 
The presentation of the Web site: Stop Violence Against Women and the National Violence Against Women (25.11.2004)

Monitor project took place at the United Nations House in Yerevan, on 25 November 2004 - International Day for the Elimination of Violence Against Women. The presentation marked the beginning of a series of events by the Women’s Rights Center (WRC) in the framework of the 16 Days of Activism Against Gender Based Violence.

 
The International Day on the Elimination of Violence Against Women Observed in Armenia (25.11.2004)

Today at the United Nations House in Yerevan the UN organisations in Armenia, jointly with the Government of Armenia and the Women’s Rights Center, commemorated the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ms. Lise Grande, UN Resident Coordinator and UN Development Programme (UNDP) Resident Representative in Armenia, Ms. Alice Adamyan, Advisor to the Prime Minsiter of Armenia, and Ms. Susanna Vardanyan, Head of the Women’s Rights Center, participated in a press conference.

 
Presentation of the StopVAW Website and National VAW Monitor Program (25.11.2004)

On 25 November 2004, a presentation on the Stop Violence Against Women (StopVAW) website and National VAW Monitor program took place in the United Nations House in Yerevan. The presentation marked the beginning of a series of events by the Women’s Rights Center (WRC) in the framework of the 16 Days of Activism Against Gender Based Violence. The project is being realized in Armenia with the financial support of the Network Women’s Program and Open Society Institute Assistance Foundation – Armenia.

 
1  ... 34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am