Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

          

 

Նվիրատվություն
ԿԻԿ-ի ռազմավարության պլանավորման հանդիպում (09.05.2017)
2017թ. մայիսի 5 և 6-ին Կանանց իրավունքների կենտրոնի անդամները հանդիպեցին Աղվերանի Բեստ Վեսթերն հյուրանոցում կազմակերպության 2017-2022թթ. ռազմավարական պլանը կազմելու համար: Առաջին օրը սկսվեց ծանոթացումից և երկու օրվա աշխատանքի ակնկալիքների ներկայացումից: Հետո ներկայացվեցին և քննարկվեցին ռազմավարական կառավարումը և բաղկացուցիչները, վերանայվեց կազմակերպության տեսլականը և առաքելությունը, սահմանվեցին արժեքները և շահառուները: Մասնակիցների կողմից կատարվեցին PESTLE և SWOT վերլուծությունները և սահմանվեցին ռազմավարական ուղղությունները: Երկրորդ օրը նվիրված էր նախորդ օրվա ձեռքբերումների քննարկմանը, ռազմավարական ուղղությունների վերանայմանը, ինչպես նաև ռազմավարական նպատակների և գործողությունների սահմանմանը:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am