Մեր մասին

Կանանց իրավունքների կենտրոնը (ԿԻԿ) ոչ պետական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը գործում է Հայաստանում 1997թ-ից: Այն մարդկանց կամավոր միություն է, ովքեր միավորել են իրենց ջանքները հանուն ընդհանուր նպատակի՝ կանխել ընտանեկան բռնությունը կանանց և նրանց երեխաների նկատմամբ: Կազմակերպչական կառուցվածքի հիմնական մարմիններն են՝ Գլխավոր ժողովը, Փորձագետների և գործադիր խորհուրդները, աշխատակազմը, կամավորները և փորձնակները: Այսօր ԿԻԿ-ը ունի ներկայացուցիչներ ՀՀ բոլոր մարզերում:

2017 թվականին Կանանց իրավունքների կենտրոնը ստացավ հատուկ խորհրդատվական կարգավիճակ Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Տնտեսական և Սոցիալական խորհրդում:

 

Տեսլականը

 

Տեսնել Հայաստանը որպես ժողովրդավարական երկիր, որտեղ կանանց իրավունքները և հիմնարար ազատությունները հարգվում են որպես մարդու իրավունքներ, կանայք անկախ են, ապահով, ուժեղ և զերծ բոլոր տեսակի բռնություններից:

 

Առաքելությունը

 

Աջակցել Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներին` բարձրացնելով կանանց դերը սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և քաղաքական կյանքում, փոխել հասարակության մտածելակերպը և վերաբերմունքը կանանց հիմախնդիրների նկատմամբ, պաշտպանել կանանց իրավունքները` նպաստելով գենդերային հավասարությանը` ծառայությունների, քարոզչության և լոբբինգի, օրենսդրական բարեփոխումների, տեղեկատվական արշավների և կապերի ընդլայնման միջոցով:

 

 Հիմնական նպատակները

 

  • Կանխել կանանց և նրանց երեխաների նկատմամբ ընտանեկան բռնությունը, 
  • Պաշտպանել կանանց և նրանց երեխաների` բռնությունից ազատ լինելու իրավունքը,
  • Մշակել ընտանեկան բռնության համար հետապնդման մեխանիզմներ և աջակցել դրանց իրականցմանը:

 

Ռազմավարությունը 

  

Սկսած 1997 թվականից Կանանց իրավունքների կենտրոնը իր գործունեությունը ծավալել է 2 հիմնական ուղղություններով՝ ընտանեկան բռնություն կանանց և  նրանց երեխաների նկատմամբ և կանանց սեռական և վերարտադրողական  առողջության իրավունքներ:

Իր նպատակներին հասնելու համար ԿԻԿ-ը մշակել է երկարաժամկետ ռազմավարություն  <<Խախտենք լռությունը  կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերավերյալ>>, որը իրականացվում է քայլ առ քայլ:

 

Փորձագետների խորհուրդը

 

Կանանց իրավունքների կենտրոնի խորհրդատվական մարմինն է Փորձագետների խուրհուրդը, որի նպատակն է աջակցել  կենտրոնի գործունեությունը կանանց և նրանց  երեխաների նկատմամբ ընտանեկան բռնության կանխարգելման, զոհերի պաշտպանության  և հետապնդման մեխանիզմների  մշակման և իրագործման ոլորտում: Խորհրդի անդամներն են  կառավարության և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև կանանց հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետներ:

 

Գործադիր խորհուրդը

 

Գործադիր խորհուրդը կենտրոնի որոշում կայացնող մարմինն է, որի մեջ ընդգրկված են կազմակերպության աշխատակազմից 3 անդամներ: Այս խորհրդի ստեղծման նպատակն է խթանել կենտրոնի գործունեությունը:

 

Մենք գտնվում ենք
Կապ
  • 26/31 Աբովյան փողոց,
  • Երեւան, Հայաստան
  • +374 10 547770
  • +374 10 58 7770
  • info@wrcorg.am
Աշխատանքային ժամեր
  • Mon-Fri 10:00 - 18:30
  • Կիրակի - Շաբաթ. Փակ
Կապվեք
Բաժանորդագրվել