Արխիվ


<<Ռիթմ>> մանկական  պարի համույթի ստեղծման նպատակն է կրթել երեխաներին մշակութային արժեքներին ու բարոյագեղագիտական նորմերին համահունչ, զարգացնել նրանց ստեղծագործական ունակությունները: Համույթի երեխաների թվում են ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց երեխաները, ինչի նպատակն է` մեղմել երեխաների հոգեկարգավորման և վերախրած սթրեսների հետևանքները և խթանել հասարակության մեջ նրանց ինտեգրումը: Կատարված իրադարձությունից երեխաների ուշադրույթունը շեղելու լավագույն տարբերակներից է երաժշտական թերապիան:   

2010 թ-ի մարտ ամսից ի վեր ՀՀ 10 մարզում կազմակերպվում և իրականացվում են Շրջիկ Կոնֆերանսներ, ինչի արդյունքում 2012թ.-ին այցելություններ է եղել 157 բնակավայրեր` 130 գյուղական և 27 քաղաքական: Կոնֆերանսներ կազմակերպելու նպատակն է իրազեկել մասնակիցներին ընտանեկան բռնություն երևույթի տեսակների, դրա պատճառների, առանձնահատկությունների, ինչպես նաև այդ ոլորտում կենտրոնի ծավալած գործունեության և ծառայությունների վերաբերյալ: Նման հանդիպումները նպաստում են ինչպես մարզերի բնակիչների, այնպես էլ մարզպետերի և ոստիկանապետերի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի գործում նրանց ակտիվ մասնակցությանը: Մասնակիցները տարբեր խավի ներկայացուցիչներ են` մարզերի ինքնակառավարման մարմիններ, քաղաքապետարանի և համայնքների միությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ուսուցիչներ, գրադարանի աշխատակիցներ, հոգեբաններ, իրավաբաններ, ինժեներներ, բուժ. աշխատողներ, առևտրականներ, տնային տնտեսուհիներ և այլն:

 

2013թ. հոկտեմբերի 18-ին ԿԻԿ-ի կողմից կազմակերպվել էր հանդիպումներ՝ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թվով 3 ուսումնական քոլեջներում, որտեղ մասնավորապես սովորում են 14 և ավելի տարիքային խմբի ուսանողներ:

Հանդիպումների կազմակերպման նպատկակով պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել տեղի ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների հետ նշված օրը հանդիպումներ իրականացնելու համար: Հանդիպումների նպատակն է եղել ներկայացնել ԿԻԿ-ի գործունեությունը ընտանեկան բռնության ոլորտում և ընտանեկան բռնության հիմնախնդիրը: Հանդիպումների  ժամանակ ցուցադրվեց նաև “Ոչ ընտանեկան բռնության”–ը ֆիլմը, որը մեծ ոգևորություն առաջացրեց երեխաների մոտ: Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո տեղի ունեցավ քննարկում՝ հարց ու պատասխանի տեսքով, որի ընթացքում երեխաները հետաքրքրություն ցուցաբերեցին ֆիլմի ստեղծման վերաբերյալ:

Մասնակցիների մեծ մասը հանդիպումների ընթացքում նշում էին, որ տեղյակ են ԿԻԿ-ի գործունեության մասին: Հանդիպումների վերջում, որպես ամփոփում բաժանվեցին գնահատման թերթիկներ, որում նշված էին 2 հարց իրենց պատասխաներով: Թերթիկների վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ մասնակիցների 90 և ավելի տոկոսը պատասխանեց դրական այն հարցին, թե արդյոք տեղյակ էին ընտանեկան բռնության երևույթի մասին: Իսկ մյուս հարցին, թե նմանատիպ հանդիպումների կարիքը կա թե ոչ, 95 և ավելի տոկոս մասնակիցների պատասխանեցին դրական, նշելով հանդիպումների անցկացման կարևորությունը:

Ընդհանուր առմամբ հանդիպումներին մասնակցեցին՝ 100 և ավելի մասնակից:

Հանդիպումներին իրենց մասնակցությունը ունեցան՝ Վրեժ Մադոյանը (Տղամարդիկ ընդդեմ կանանց նկատմամբ ցանցի անդամ), Լուսինե Սարգսյանը (ԿԻԿ-ի իրավաբան)  և Ռոբերտ Ծատուրյանը (ցանցի անդամ): 

 

2011թ.-ի  ընթացքում ՀՀ 10 մարզում կազմակերպված շրջիկ կոնֆերանսներին մասնակցել է ավելի քան 10 000 մարդ, որից 75%-ը կանայք են եղել, իսկ 25%-ը` տղամարդիկ: Կոնֆերանսների ժամանակ բոլոր մասնակիցներին բաժանվում են բազմաթիվ տեղեկատվական թռուցիկներ և բուկլետներ, ինչպես նաև ցուցադրվում են թեժ գծի տեսահոլովակը, ընտանեկան բռնության վերաբերյալ <<Լռության տարածք>> և <<Ապրելու համար>> 2 ֆիլմերը DVD տարբերակով: Այժմ գլխավորապես ցուցադրվում է <<Ապրելու համար>> ֆիլմը, որը չի պարունակում բռնության տարրեր և տեսարաններ, այլ կրում է տեղեկատվական և ուսուցողական  բնույթ: Նման տեղեկատվական բնույթի գրականություն է բաժանվում նաև մարզերի թանգարաններում, գրադարաններում, խանութներւմ և այլուր:

 

Մարզերի բնակչության հետ հանդիպումների ընթացքում բաց քննարկումներ են անցկացվում, ինչի արդյունքում  մտքերի փոխանակություն է իրականացվում, որն էլ իր հերթին նպաստում է այս խնդիրը հասարակավ լուծելուն: 

 

Իրազեկության բարձրացման մեկ այլ խթանիչ մեթոդ է հանդիսանում տարբեր կազմակերպությունների, կառույցների, հիմնադրամների, ինչպես նաև կառավարության էլեկտրոնային հասցեներին կենտրոնի գործունեության, նորությունների և գալիք ակցիաների վերաբերյալ պարբերաբար ուղարկվող լրագիրը: 

 

Հայաստանում հղիության դեղորայքային ընդհատման մեթոդի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու լավագույն միջոցը Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի  մանկաբարձ-գինեկոլոգների հետ վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնելն է: Կենտրոնն աջակցում է առողջապահության ոլորտի մասնագետներին` հղիության դեղորայքային ընդհատման մեթոդի վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնելով:

 2012թ.-ի նոյեմբերի 29-ին Անի Պլազա հյուրանոցում անց կացվեց դասընթաց երկրորդ եռամսյակի հղիության ընդհատման վերաբերյալ: Դասընթացը նախատեսված էր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի #2 ամբիոնի և Վերարտադրողական առողջության պերինատալիոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի (ՎԱՊՄԳՀԻ) բժիշկների և բուժքույրների համար: Դասընթացը անց են կացրել Մոլդովայից և Վրաստանից եկած մասնագետները: Դասընթացի ժամանակ նրանք համառոտ կերպով ներկայացրեցին իրավիճակը Հայաստանում, արհեստական վիժում իրականացնելու պատճառները, երկրորդ եռամսյակում հղիության դեղորայքային ընդհատման համար հիմնականում գործածվող ռեժիմները, տեխնոլոգիաներն, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ հղիության վիրաբուժական և դեղորայքային ընդհատման վերաբերյալ: Մասնակից բժիշկներին ներկայացվեցվ հղիության երկրորդ եռամսյակում ընդհատման կարգը, ինչը մանրամասն բացատրվեց և քննարկվեց:  

 2009թ. հուլիսի 10-ին Երևանի «Կոնգրեսս» հյուրանոցում մայրաքաղաքի ծննդատների և բժշկական հաստատությունների ավելի քան 30 մասնագետների հետ վերապատրաստման դասընթաց անցկացվեց, որի ժամանակ ներկայացվեց մայրաքաղաք Երևանում գործող 3 կլինիկաներում (Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտ, Ընտանիքի պլանավորման և վերարտադրողական առողջության կենտրոն, Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկաբարձության և կանանց վերարտադրողական առողջության բաժին) մոտ 450 հղի կանանց հետ անցկացված հետազոտության արդյունքները: Մասնակիցներին նաև բաժանվեցին համապատասխան նյութեր հղիության դեղորայքային ընդհատման վերաբերյալ` ուսումնասիրությունների ցուցակ, տեղեկատվական թռուցիկներ կազմակերպության և հետազոտության վերաբերյալ:

 2009 թ.-ի հոկտեմբեր ամսին Գյումրիում անցկացվեց վերապատրաստման երկօրյա դասընթաց, որի նպատակային լսարանը Շիրակի մարզի տարբեր քաղաքների բժշկական հաստատությունների մանկաբարձ-գինեկոլոգներն էին: 2010 թ.-ի դեկտեմբերին մեկ այլ երկօրյա դասընթաց իրականացվեց նաև Վանաձոր քաղաքում:

 

  

 

Ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ առնչվող ոստիկանների իրազեկության բարձրացման, ինչպես նաև Ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտության նպատակով  Կանանց իրավունքների կենտրոնը մշակել է ընտանեկան բռնության մասին ուսումնական ձեռնարկ: Այս ձեռնարկում ներկայացված է ընտանեկան բռնության ընդհանուր բնութագիրը, բնորոշ գծերը, առանձնահատկությունները, տեսակները, պատճառները և հետևանքները, կանխարգելման մեթոդները, ինչպես նաև պարզաբանվում է ոստիկանության դերը և միջամտությունը նմանատիպ իրավիճակներում:

Այս ձեռնարկը նախատեսված է ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիայի, ՀՀ Ոստիկանության ուսումնական կենտրոնի ուսանողների և ՀՀ Ոստիկանության աշխատակիցների համար, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել իրավագիտության և իրավաբանության ֆակուլտետների ուսանողների, դասախոսների և հետազոտողների, ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ առնչվող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից:   

 

 Մամլո ասուլիս հղիության ընդհատման դեղորայքային մեթոդի վերաբերյալ 

2012 թ.-ի հունվարի 23-ին տեղի ունեցավ մամլո ասուլիս անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատման նոր, անվտանգ և արդյունավետ մեթոդի քննարկման վերաբերյալ: 2007 թ-ից ի վեր Կանանց իրավունքների կենտրոնը աշխատում է կանանց վերարտադրողական և սեռական առողջության պաշտպանման ոլորտում: Այս ընթացքում կանանց և մանկաբարձ գինեկոլոգների համար անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատման վերաբերյալ տեղեկատվական բուկլետներ և համապատասխան գրականություն է տպագրվել ու բաժանվել:

Իրականացվել են նաև վերապատրաստման դասընթացներ ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի ծննդատներում և բժշկական հաստատություններում աշխատող մանկաբարձ-գինեկոլոգների հետ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բազում կանայք նախընտրում են դեղորայքային վիժեցումը, քանի որ այն առավելագույն անվտանգություն է ապահովում և վիժեցման գործողությունները վերահսկելի են կնոջ կողմից: Անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատումը այլընտրանք է հղիության գործիքային վերահատական միջամտությանը և պետք է իրականացվի միայն կլինիկական պայմաններում մանկաբարձ-գինեկոլոգների քննությունից հետո և նրանց վերահսկողության ներքո:

 

Մամլո ասուլիս հղիության ընդհատման դեղորայքային մեթոդի վերաբերյալ 

2012 թ.-ի հունվարի 23-ին տեղի ունեցավ մամլո ասուլիս անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատման նոր, անվտանգ և արդյունավետ մեթոդի քննարկման վերաբերյալ: 2007 թ-ից ի վեր Կանանց իրավունքների կենտրոնը աշխատում է կանանց վերարտադրողական և սեռական առողջության պաշտպանման ոլորտում: Այս ընթացքում կանանց և մանկաբարձ գինեկոլոգների համար անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատման վերաբերյալ տեղեկատվական բուկլետներ և համապատասխան գրականություն է տպագրվել ու բաժանվել:

 Իրականացվել են նաև վերապատրաստման դասընթացներ ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի ծննդատներում և բժշկական հաստատություններում աշխատող մանկաբարձ-գինեկոլոգների հետ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բազում կանայք նախընտրում են դեղորայքային վիժեցումը, քանի որ այն առավելագույն անվտանգություն է ապահովում և վիժեցման գործողությունները վերահսկելի են կնոջ կողմից: Անցանկալի հղիության դեղորայքային ընդհատումը այլընտրանք է հղիության գործիքային վերահատական միջամտությանը և պետք է իրականացվի միայն կլինիկական պայմաններում մանկաբարձ-գինեկոլոգների քննությունից հետո և նրանց վերահսկողության ներքո:

Կանանց իրավունքների կենտրոնը ջանքեր չի խնայում հղիության դեղորայքային ընդհատման մեթոդի առավելությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելու համար: Այս նոր մեթոդը կիրառելի է դարձել նաև Հայաստանում:

Մեթոդի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում է իրականացվում ոչ միայն հանրապետության մայրաքաղաքում, այլ նաև տարբեր մարզերում: Զգալի նշանակություն է տրվել հղիության դեղորայքային ընդհատման ապահով մեթոդի և դեղորայքի օգտագործման խորհրդատվության վերաբերյալ կանանց տրամադրված տեղեկատվությանը:

Հղիության դեղորայքային ընդհատման վերաբերյալ տեղեկատվական բուկլետներ են տպագրվել և բաժանվել կանանց մանկաբարձ-գինեկոլոգների կողմից անցկացվող վերապատրաստման դասընթացների ժամանակ: Մեծ քանակությամբ տեղեկատվական թռուցիկներ և բուկլետներ է բաժանվել նաև մարզերի ծննդատներում և բժշկական հաստատություններում: Բուկլետը տեսնելու համար անցեք հետևյալ հղումով` http://wrcorg.am/en/publications.htm  

 

Կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքներին նվիրված հաղորդաշար

 

Կանանց իրավունքների կենտրոնը կազմակերպել է կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքներին նվիրված հեռուստահաղորդումների շարք Հայաստանի տարբեր մարզերում. Գեղարքունիքում, Լոռիում և Կոտայքում: Առաջին հաղորդումը տեղի ունեցավ 2015թ. սեպտեմբերի 28-ին` Անվտանգ և օրինական աբորտների ընդունմանն ուղղված ակցիաների միջազգային օրվան, որի նպատակն էր տարածել հղիության ընդհատման անվտանգ մեթոդների մասին տեղեկատվությունը: Հաղորդումները կազմակեպվել են հարց ու պատասխանի ֆորմատով  և  հյուրընկալել են  ՀՀ Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավագյանին, Գեղարքունիքի մարզի Ծննդատան գինեկոլոգիայի և մանկաբարձության բաժնի պետ Վազգանուշ Հովհաննիսյանին, Լոռվա մարզի Ծննդատան գինեկոլոգիայի և մանկաբարձության բաժնի պետ Արամ Ավալյանին, Կոտայքի մարզի Ծննդատան հետծննդյան խնամքի բաժանմունքի բժիշկ Վանիկ Ադամյանին: Այս հաղորդաշարի ցուցադրումը ևս մեկ հնարավորություն էր լուսաբանելու կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների խնդիրը:

 

 

Կանանց իրավունքների` մասնավորապես բռնությունից ազատ ապրելու իրավունքի բնագավառում, լայնատարած սոցիալական փոփոխությունների և բարելավումների հասնելու նպատակով Կանանց իրավունքների կենտրոնը իրականացնում է ռազմավարական դատավարություն: Ընտանեկան բռնության մասին արդյունավետ ջատագով և պրապագանդա իրականացնելու համար շատ կարևոր է օգտագործել դատական գործընթացը և լուսաբանել ընտանեկան բռնության դեպքերը: Մեկ այլ մարտահրավեր է իրազեկել հասարակությանը ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի և Հայաստանում համապատասխան օրենքի անհրաժեշտության մասին: Ընտանեկան բռնության դեպքերի դատապարտումը և դատավարությունների լուսաբանումը ունի գերագույն կարևորություն: Ընտանեկան բռնության ոլորտում ռազմավարական դատավարության զարգացման համար Կանանց իրավունքների կենտրոնը իրականացրել մի շարք գործողություններ, այդ թվում` ուսումնասիրել է ռազմավարական դատավարության միջազգային փորձը, հավաքագրել է համապատասխան դեպքեր, կապ է պահպանել ԿԻԿ մարզային Ճգնաժամային կենտրոնների հետ նոր դեպքեր գրանցելու և այլ համապատասխան գործողություններ իրականացնելու համար:

Ռազմավարական դատավարության շրջանակներում Կանանց իրավուքների կենտրոնը տրամադրում է ոչ միայն իրավաբանական և հոգեբանական անվճար ծառայություն, այլ նաև տեխնիկական և այլ օժանդակություն (հրապարակայնություն, լուսաբանում): Բոլոր այն կանայք, ովքեր ենթարկվել են ընտանեկան բռնության, կարող են դիմել Կանանց իրավունքների կենտրոն ռազմավարական դատավարություն ծրագրի շրջանակներում իրենց  դատական պաշտպանությունը կազմակերպելու համար:

 

Ընտանեկան բռնության մասին ուսումնական ձեռնարկի մշակում

 

Ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ առնչվող ոստիկանների իրազեկության բարձրացման, ինչպես նաև Ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտության նպատակով  Կանանց իրավունքների կենտրոնը մշակել է ընտանեկան բռնության մասին ուսումնական ձեռնարկ: Այս ձեռնարկում ներկայացված է ընտանեկան բռնության ընդհանուր բնութագիրը, բնորոշ գծերը, առանձնահատկությունները, տեսակները, պատճառները և հետևանքները, կանխարգելման մեթոդները, ինչպես նաև պարզաբանվում է ոստիկանության դերը և միջամտությունը նմանատիպ իրավիճակներում:

Այս ձեռնարկը նախատեսված է ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիայի, ՀՀ Ոստիկանության ուսումնական կենտրոնի ուսանողների և ՀՀ Ոստիկանության աշխատակիցների համար, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել իրավագիտության և իրավաբանության ֆակուլտետների ուսանողների, դասախոսների և հետազոտողների, ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ առնչվող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից:   

   

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան ձևավորվել է 2010թ. հոկտեմբերի 1-ին Զ. Պետրոսյանի ամուսնու և սկեսրոջ կողմից դաժան սպանության դեպքի կապակցությամբ, և Կանանց իրավունքների կենտրոնը Կոալիցիայի հիմնադիր անդամներից է: Կոալիցիայի նպատակն է փոխել Հայաստանում կանանց իրավիճակը ընտանեկան և սեռական բռնության ոլորտում: ԿԻԿ-ը Կոալիցիայի հետ համատեղ մշտապես մասնակցում է օրինագծի ընդունման ջատագովման արշավներում:

2013թ. Կոալիցիան նախաձեռնել է "Ընդունեք ընտանեկան բռնության մասին օրենքը" քայլարշավը և ստորագրահավաքը, որին միացել էին 1507 մարդ: Պետիցիան, ներածական նամակը և օրինագիծը փոխանցվել էին ՀՀ Վարչապետին: Մեր կազմակերպությունը անկեղծորեն հավատում է, որ այս օրինագծի ընդունումը և իրականացումը մեծ ազդեցություն է ունենալու ընտանեկան բռնության դեպքերի, այդ թվում նաև ընտանեկան բռնության քրեական դեպքերի նվազեցման վրա: Ավելին, օրենքը կարող է փոփոխել սոցիալական վարքագիծը և վերացնել հանդուրժողականությունը ընտանեկան բռնության հանդեպ: Այն նաև նպաստելու է ընտանիքների կայունությանը, հանրային առողջությանը և ժողովրդավարական բարեփոխումների` հեշտացնելով Հայստանում ընտանեկան բռնության դեպքերի ռազմավարական վարույթների իրականացումը:

2013թ. Կոալիցիան վերամշակեց օրինագիծը` վերանվանելով այն "Ընտանեկանբռնության կանխարգելման մասին" օրինագծի: 2014թ. հոկտեմբերի Կոալիցիայի բացօթյա ակցիաների ընթացքում, որոնք անցկավեցին Երևանի տարբեր շրջաններում և Հայաստանի մի քանի մարզերում, ավելի քան 2000 բացիկներ ստորագրվեցին Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրինագծի ընդունման օգտին: 2014թ. հոկտեմբերի 2-ին Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան փոխանցեց բաց նամակ ՀՀ Վարչապետին, որով կոչ էր անում ընդունել վերամշակված օրինագիծը և հայտարարել հոկտեմբերի 1-ը՝ որպես Հայաստանում ընտանեկան բռնության հաղթահարման Ազգային օր: 2016թ. նկատվեց դրական տեղաշարժ` կապված ԵՄ-ի 2016-2019թթ. բյուջետային աջակցության ծրագրի ներքո ՀՀ բյուջեին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության հետ, մասնավորապես ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հետ առնչվող հիմնախնդիրների լուծման համար: Այս աջակցությունը ստանալու համար ՀՀ Կառավարությունը պարտավորվել է ստորագրել և վավերացնել "Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին" կոնվենցիան և ընդունել "Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին" օրինագիծը: ՀՀ Արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որն աշխատում է օրենքի զրոյական նախագծի վրա: 

Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակումը ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման կարևոր երաշխիքներից մեկն է:

 

Ընտանեկան բռնության օրենքները տարբեր են տարբեր երկրներում: Դժբախտաբար, ներկայումս Հայաստանում չկա ընտանեկան բռնության մասին օրենք և լրացուցիչ օրենսդրական փաթեթ, որոնք կարող են նպաստել ոլորտում առկա տարբեր խնդիրների լուծմանը: Աշխատելով ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հետ՝ մենք համոզված ենք, որ կինը պետք է ազատ լինի բռնության բոլոր ձևերից, որպեսզի կարողանա դառնալ հասարակության լիարժեք անդամ և մասնակցել երկրի սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքում:

Հաշվի առնելով ընտանեկան բռնության ոլորտում ներկա իրավիճակը Հայստանում` պետք է նշել, որ չկան վերապատրաստված ոստիկաններ, դատավորներ, դատախազներ, իրավաբաններ և փաստաբաններ, որոնք բռնությանը ենթարկված կնոջ մեջ կտեսնեն զոհ և պատրաստակամ կլինեն իրեն օգնելու: Միաժամանակ չկան համապատասխան իրավական մեխանիզմներ և միջոցներ ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին պաշտպանելու և մեղավորներին պատժելու համար: Ընտանեկան դատարանների բացակայության պատճառով կանայք հաճախ ստիպված են լինում երկար սպասել մինչև իրենց հայցը քննարկվի: Դատավորներից շատերը լավ իրազեկված չեն ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի վերաբերյալ: Ավելին, նրանցից շատերը չեն տարբերում բռնությունը ընտանեկան բռնությունից և հակված են մեղադրել կնոջը: Իրենց մեջ արմատավորվել է այն կարծիքը, թե ընտանեկան բռնությունը ներքին «ընտանեկան» խնդիր է և նույնիսկ ամուսնալուծության հայցի դեպքում ձգտում են չքանդել ընտանիքը: Այսպիսով, վերոհիշյալը հանգեցնում է նրան, որ ընտանեկան դեպքերի մեծամասնությունը մնում են չբացահայտված: 

 

Ընտանեկան բռնության մասին օրինագծի մշակումը

 

2007-2009թթ. ընթացքում Կանանց իրավունքների կենտրոնը, հիմնվելով ընտանեկան բռնության ոլորտում իր ավելի քան 10 տարվա փորձի վրա, մշակել էր «Ընտանեկանբռնության մասին» օրինագիծը, որը հետո վերանայվել էր միջազգային և տեղական փորձագետների կողմից և 2009 թ. սեպտեմբերին ներկայացվել էր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն հետագա շրջանառության համար: 2010 թ. ՀՀ կառավարությունը որոշ քայլեր էր ձեռնարկել գենդերային բռնության` ներառյալ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարելու համար:  Համաձայն ՀՀ Վարչապետի 2010թ. մարտի 30-ի N 213-Ա որոշմանը` Հայաստանում ստեղծվեց Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել են ոլորտում գործող կարևոր պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային խմբակցության ավելի քան 40 ներկայացուցիչներ: Կանանց իրավունքների կենտրոնը այս հանձնաժողովի անդամ է, որի նպատակն էր գենդերային բռնության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետության բարձրացումը և համապատասխան մեխանիզմների մշակումը: Այս հանձնաժողոի շրջանականերում ստեղծվել է աշխատանքնային խումբ Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագրի մշակման նպատակով: Աշխատանքային խմբի հանդիպումների ժամանակ ԿԻԿ-ը ներկայացրել էր օրինագծի հիմանական դրույթները` իրականացնելով «Ընտանեկան բռնության մասին» օրինագծի ջատագովը, ինչը դրական արդյունքներ տվեց. 2010թ. նոյեմբերի 12-ին օրինագիծը ներկայացվել էր ՀՀ Կառավարություն քննարկման համար: Օրինագծի շրջանառության և հանրային քննարկումների շրջանը ավարտվեց, և 2012թ. նոյեմբերի 28-ին օրինագծի համալրված տարբերակը ներկայացվեց ՀՀ Վարչապետի հաստատմանը: Դժբախտաբար, 2013թ. փետրվարի 11-ին ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ Կառավարությունից ստացավ եզրակացություն, որի համաձայն նման օրինագծի ընդունումը նպատակահարմար չէր համարվել: Փոխարենը, Կառավարությունը նախագծել էր ներառել օրինագծի դրույթները այլ օրենսդրական ակտերում:

Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը վավերացրել էր "Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին" կոնվենցիան (1993թ) և դրա Կամընտիր արձանագրությունը (2006թ.), և Կառավարությունը մշակել էր ՀՀ կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման 2004-2010 թվականների ազգային ծրագիրը և Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը` Կանանց իրավունքների կենտրոնը կարծում է, որ իրավիճակը կարող է ենթարկվել որոշ փոփոխությունների:

Մենք գտնվում ենք
Կապ
  • 26/31 Աբովյան փողոց,
  • Երեւան, Հայաստան
  • +374 10 547770
  • +374 10 58 7770
  • info@wrcorg.am
Աշխատանքային ժամեր
  • Mon-Fri 10:00 - 18:30
  • Կիրակի - Շաբաթ. Փակ
Կապվեք
Բաժանորդագրվել